Stress Scale तणाव चाचणी

Welcome to your Stress Scale तणाव चाचणी

Instructions-

  1. Please answer the following questions honestly on the basis of your last month experience only to get accurate score of you stress level. (तुमच्या गेल्या महिन्यातील अनुभवाच्या आधारे खालील प्रश्नांची प्रामाणिकपणे उत्तरे द्या .)
Name
Email Id
Contact No
Age
Gender
City/ Town
Country
I become upset when something happens unexpectedly. अनपेक्षितपणे काही घडले की मी अस्वस्थ होतो.

I feel I’m unable to control the things that are most important in my life.मला असे वाटते की मी माझ्या आयुष्यातील सर्वात महत्वाच्या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही.

I feel nervous and “stressed.” मला चिंता आणि तणावग्रस्तता वाटते.

I feel confident about my ability to handle my personal problems. माझ्या वैयक्तिक समस्या हाताळण्याच्या माझ्या क्षमतेबद्दल मला आत्मविश्वास वाटतो.

In general, I feel things are going my way. सर्वसाधारणपणे, मला वाटते की गोष्टी माझ्या मार्गाने जात आहेत.

I’m able to control irritations in my life. मी माझ्या आयुष्यातील चिडचिड नियंत्रित करण्यास सक्षम आहे.

I feel I cannot cope with all the things I need to do. मला वाटते की मला आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टींचा मी सामना करू शकत नाही.

Generally, I feel on top of things. सर्वसाधारणपणे, मला गोष्टीं माझ्या नियंत्रणात आहेत असे वाटते.

I get angry at things that are beyond my control. माझ्या नियंत्रणाबाहेरच्या गोष्टींचा मला राग येतो.

I feel problems pile up to such an extent that I cannot overcome them. मला असे वाटते की समस्या इतक्या प्रमाणात जमा झाल्या आहेत की मी त्यावर मात करू शकत नाही.

One Reply to “Stress Scale तणाव चाचणी”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *